Bói bài Tarot thứ 3 ngày 23/11/2021: Tưởng xa nhau rồi lại quay về!

Hai bạn chỉ đơn giản là quên đi những gì đã xảy ra và lại bắt đầu suy nghĩ tích cực về nhau. Điều này khiến mối quan hệ ngày càng sâu sắc hơn.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất