Bói bài Tarot thứ 4 ngày 22/9/2021: Bị đồng nghiệp đổ lỗi

Nếu là lỗi của bạn thì hãy nghiêm túc nhìn nhận nhưng nếu không thì sẽ phải làm sao?

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất