Bói bài Tarot thứ 4 ngày 29/9/2021: Không bị lừa thì cũng nợ đầm nợ đìa

Tiền nong sẽ là vấn đề rất lớn đối với bạn trong ngày thứ tư 29/9/2021. Cùng bốc bài xem sao nhé!

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày