Bói bài Tarot tuần từ 27/9 đến 3/10/2021: Lắm mối tối nằm không

Đôi khi cuộc đời đưa cho bạn nhiều sự lựa chọn lại khiến bạn không biết phải làm gì. Hãy cùng bốc bài xem tuần từ 27/9 đến 3/10/2021 của bạn ra sao nhé!

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất