Bói bài Tarot thứ 5 ngày 30/6/2022: Bất an trong lòng

Bạn đang có xu hướng buông xuôi bản thân bởi đủ thứ áp lực đang đè nén lên bạn.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất