Bói bài Tarot thứ 6 ngày 1/7/2022: Đừng tích cực mù quáng

Cho dù bản chất bạn là người tiêu cực hay tích cực, nhìn nhận cuộc sống một cách thực tế mới là điều tạo nên sự khác biệt.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất