Bói bài Tarot thứ 6 ngày 26/11/2021: Thất vọng vì những điều nhỏ nhặt

Chẳng hạn như khi đi ăn cứ nghĩ được đối phương đãi, ai dè cuối cùng lại cưa đôi hoặc nhận tiền trả lại bị thiếu dẫn tới mâu thuẫn không đáng có.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất