Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Ba 20/9/2022: Mật ngọt chết ruồi

Chúng ta biết người khác là ai, nhưng chúng ta lại không biết chính những điều chúng ta có thể làm được.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất