Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Bảy 3/12/2022: Được ăn cả, ngã về không

Một cuộc hôn nhân tuyệt vời không phải là mọi thứ giữa đôi bên đều giống nhau, mà là không cần lo lắng mối quan hệ của hai người sẽ đổ vỡ.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất