Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Năm 9/2/2023: Một vốn bốn lời

Hãy học cách trân trọng bản thân, điều đó có thể hiểu đơn giản nghĩa là "mạnh dạn đấu tranh cho hạnh phúc của bạn".

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất?".

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất