Bói bài Tarot tháng 6/2021: Bạn sẽ gặp khó khăn hay vận may nào?

Cùng rút một lá bài Tarot để biết trong tháng 6 này, vận may có mỉm cười với bạn không nhé!

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Tôi sẽ gặp phải đen đủi hay may mắn gì trong tháng 6 này?"

 3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất