Bói bài Tarot tuần từ 4/7 đến 10/7/2022: Xung đột gia đình

Mối quan hệ của bạn với người thân trong gia đình trở nên căng thẳng hơn, đặc biệt là với cha mẹ.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày