Brazil phục chế tượng Chúa Kitô Cứu Thế

Bức tượng Chúa Jesus mang tính biểu tượng ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil, đang được sửa chữa trước khi công trình này bước sang tuổi 90 vào tháng 10 năm nay.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-brazil-phuc-che-tuong-chua-kito-cuu-the-post1197857.html

du lịch thế giới

Tin tức mới nhất