BTV Nguyễn Hoàng Linh ngọt ngào hôn chồng sắp cưới ở vườn hoa cẩm tú cầu

Ở giữa vườn hoa cẩm tú cầu tại Đà Lạt, BTV Nguyễn Hoàng Linh cùng chồng sắp cưới đã trao cho nhau những cử chỉ thân mật và nụ hôn ngọt ngào.

BTV Nguyễn Hoàng Linh ngọt ngào hôn chồng sắp cưới ở vườn hoa cẩm tú cầu-1
BTV Nguyễn Hoàng Linh ngọt ngào hôn chồng sắp cưới ở vườn hoa cẩm tú cầu ở Đà Lạt

BTV Nguyễn Hoàng Linh ngọt ngào hôn chồng sắp cưới ở vườn hoa cẩm tú cầu-2BTV Nguyễn Hoàng Linh ngọt ngào hôn chồng sắp cưới ở vườn hoa cẩm tú cầu-3BTV Nguyễn Hoàng Linh ngọt ngào hôn chồng sắp cưới ở vườn hoa cẩm tú cầu-4BTV Nguyễn Hoàng Linh ngọt ngào hôn chồng sắp cưới ở vườn hoa cẩm tú cầu-5BTV Nguyễn Hoàng Linh ngọt ngào hôn chồng sắp cưới ở vườn hoa cẩm tú cầu-6BTV Nguyễn Hoàng Linh ngọt ngào hôn chồng sắp cưới ở vườn hoa cẩm tú cầu-7BTV Nguyễn Hoàng Linh ngọt ngào hôn chồng sắp cưới ở vườn hoa cẩm tú cầu-8BTV Nguyễn Hoàng Linh ngọt ngào hôn chồng sắp cưới ở vườn hoa cẩm tú cầu-9BTV Nguyễn Hoàng Linh ngọt ngào hôn chồng sắp cưới ở vườn hoa cẩm tú cầu-10

 


Theo Ngoisao


Đà Lạt

Tin tức mới nhất