Cá robot độc nhất giúp khám phá đại dương

Bình luận0

Các nhà khoa học MIT đã nghiên cứu và chế tạo thành công cá robot đầu tiên trên thế giới, tạo nên cuộc cách mạng trong công cuộc khám phá dưới đáy đại dương


Du lịch

Tin tức mới nhất