Cách khai thác nghêu của người Hàn Quốc

Ngư dân Hàn Quốc đánh bắt nghêu, đem vào nhà máy làm sạch, kiểm tra chất lượng trước khi phân phối đến khách hàng.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-cach-khai-thac-ngheu-cua-nguoi-han-quoc-post1173902.html?fbclid=IwAR3IgPQaLDp603YZo8iWSmhwyUHENcoNZPN40-8BNfepF0IUwU63hvt-4Tk

ẩm thực thế giới Hàn Quốc

Tin tức mới nhất