Cánh cụt mẹ liều mạng đi kiếm ăn cho con

Trong lúc đi kiếm ăn cho con non, chim cánh cụt mẹ phải đương đầu với nhiều kẻ săn mồi, trong đó có hải cẩu báo.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-canh-cut-me-lieu-mang-di-kiem-an-cho-con-post1360241.html?fbclid=IwAR00jdpPWKKufOvAnpagrzoxe_6lG_FbinQPmVAeENUUXuUqXlnRYIYl2kM

Du lịch

Tin tức mới nhất