Cắt tóc bằng lửa giá 10 USD, dịch vụ kỳ lạ hút khách ở Ấn Độ

Bình luận0
Khi việc cắt tóc bằng kéo đã trở nên quá bình thường, một cửa hàng ở Mumbai (Ấn Độ) đã nghĩ ra dịch vụ đốt tóc. Để trải nghiệm dịch vụ này, du khách phải trả 8-10 USD.

cắt tóc Ấn Độ du khách