Chàng trai tán đổ nàng mẫu ảnh nhờ tài đàn hát

Tham gia "Bạn muốn hẹn hò" tập 589, nàng mẫu ảnh đổ gục trước tài đàn hát ngọt ngào của nam chính trong chương trình.

Xem link gốcẨn link gốc https://news.zing.vn/video-chang-trai-tan-do-nang-mau-anh-nho-tai-dan-hat-post1060717.html?fbclid=IwAR3-R9_8Cg18MxlbVgf8KYhqpmLgZzWMIqyhES0hWiqseJQs6fsfliSrgQk

Bạn muốn hẹn hò

Tin tức mới nhất