Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

Clip: Chào nhau thời virus corona, người dân Trung Quốc thay bắt tay bằng... bắt chân

Để phòng tránh dịch virus corona, người dân Trung Quốc đã nghĩ ra hình thức chào hỏi nhau vừa hài hước vừa "hiệu quả".


COVID-19 Virus Corona

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện:Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất