Chuyến bay thương mại chỉ dài 80 giây

Chuyến bay thương mại ngắn nhất thế giới nối hai đảo Westray và Papa Westray ở Scotland, hoạt động suốt 50 năm.


Du lịch

Tin tức mới nhất