Clip: Hack điện thoại, ô tô bằng luồng âm thanh bí mật

Kỹ thuật này được đặt tên là DolphinAttack, như ý nghĩa của các con cá heo giao tiếp với nhau bằng siêu thanh.


Tin Công Nghệ

Tin tức mới nhất