Đám cưới Phan Thành

Đám cưới Phan Thành

Sau đám hỏi, dự kiến đám cưới Phan Thành sẽ diễn ra vào năm 2021.
Dàn khách mời tham dự đám cưới Phan Thành - Xuân Thảo

Nếu không có gì thay đổi, Minh Nhựa, Cường Đô La, Chloe Nguyễn, Isaac, ... chắc chắn sẽ có mặt trong đám cưới Phan Thành - Xuân Thảo.

Tin tức mới nhất