Đàn cá mặt quỷ rỉa con mồi thành xương trong tích tắc

Cá mặt quỷ piranha nổi tiếng trong những bộ phim kinh dị của Hollywood. Tốc độ tấn công và rỉa thịt con mồi của loài này nhanh đến nỗi làm tăng nhiệt độ nước.


cá piranha

Tin tức mới nhất