Clip: Đang thắp hương bị trộm lấy mất gà cúng

Chủ nhà vừa thắp hương chưa được 1 phút, một thanh niên ở đâu đến ôm con gà cúng trên đĩa rồi chạy mất.


trộm cắp

Tin tức mới nhất