Đầu tượng Phật trở lại Trung Quốc sau một thế kỷ bị đánh cắp

Đầu tượng Phật trong hang động Thiên Long Sơn (Sơn Tây, Trung Quốc) đã được đem về từ Nhật Bản.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-dau-tuong-phat-tro-lai-trung-quoc-sau-mot-the-ky-bi-danh-cap-post1242928.html?fbclid=IwAR3rv_NeHmIUH2ZpSfyavJdJ1GmHUvoKvWEZDXvcqZCnhNLmkS5dSXLsFdY

Tượng phật du lịch trung quốc