Vượn mày trắng bắt chấy, chải tóc cho người ở Ấn Độ

Bình luận0

Con vượn mày trắng Kalia sống cô đơn ở vùng rừng phía đông bắc Ấn Độ. Kalia thường xuyên đến chơi với gia đình ông lão Linda và bày tỏ tình cảm theo cách đặc trưng của loài vượn.


Ấn Độ Du lịch

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao