Giá lợn cao chót vót: Đến bao giờ đến thời người bán ngừng bảo 'Lên tivi mà mua?'

Tăng mạnh và chưa có điểm dừng, đó là diễn biến của giá thịt lợn trong nước thời gian gần đây. Thịt lợn từ thực phẩm bình dân giờ đã thành món ăn xa xỉ với nhiều gia đình.

Xem link gốcẨn link gốc http://danviet.vn/gia-lon-cao-chot-vot-den-bao-gio-het-thoi-nguoi-ban-bao-nguoi-mua34len-tivi34-ma-mua-5020209513297787.htm

thịt lợn

Tin tức mới nhất