Hà Nội nắng nóng 42 độ, thanh niên cởi trần tắm ngay trên phố

Dưới trời nắng nóng đến 42 độ C ở Hà Nội, người lao động đã phải tìm đủ mọi cách giảm nhiệt để thấy dễ chịu hơn.


nắng nóng Hà Nội

Tin tức mới nhất