Hang động bí ẩn được trang trí bằng hàng triệu vỏ sò

Đến nay, người đã xây dựng hang động vỏ sò ấn tượng ở thị trấn Margate cũng như mục đích của công trình này vẫn còn là điều bí ẩn.


phong cảnh đẹp

Tin tức mới nhất