Hùng Thuận kể về kỷ niệm với nghệ sĩ Lê Bình trong 'Đất phương Nam'

Diễn viên Hùng Thuận đến viếng nghệ sĩ Lê Bình tối muộn 2/5. Anh vẫn ghi nhớ những kỷ niệm đẹp khi đóng chung "Đất phương Nam" với cố nghệ sĩ.


Lê Bình Hùng Thuận

Tin tức mới nhất