Thăm quan safari, khách du lịch nhảy xuống xe lao về phía hổ dữ

Một du khách đã khiến tất cả phải kinh ngạc khi nhảy ra khỏi xe đang di chuyển trong safari và chạy đến chỗ bầy hổ 11 con đang đứng.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://video.vietnamnet.vn/tham-quan-safari-khach-du-lich-nhay-xuong-xe-lao-ve-phia-ho-du-a-94871.html

thăm quan du lịch du khách

Tin tức mới nhất