Khách không đeo khẩu trang ở nhà hàng Mỹ mùa Covid-19

Nhà hàng Nust-Er ở Dallas (Texas, Mỹ) đón lượng khách lớn những ngày này. Hầu hết khách không đeo khẩu trang dù ca mắc Covid-19 vẫn tăng.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-khach-khong-deo-khau-trang-o-nha-hang-my-mua-covid-19-post1195562.html?fbclid=IwAR1b0UdGj4ViBnYSlcUDKUG5PnWhCLi2wpSzoHJMWjK8rjjYVB1m3JXDTy4

COVID-19 du khách

Tin tức mới nhất