Nơi phụ nữ đẻ trung bình hơn 7 đứa con

Tỷ lệ tăng trưởng dân số hàng năm lên đến 3,8% khiến trẻ em ở Niger đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-noi-phu-nu-de-trung-binh-hon-7-dua-con-post1157014.html

du lịch thế giới

Tin tức mới nhất