'Khu rừng ma' mọc giữa New York

Nghệ sĩ Maya Lin đã thiết lập triển lãm với 49 cây chết trơ trụi trong một công viên ở Manhattan (New York, Mỹ) để nâng cao nhận thức về nạn phá rừng và biến đổi khí hậu.


du lịch thế giới

Tin tức mới nhất