Kỳ thú những ngã ba sông 2 màu nước trên thế giới

Sông Thompson và Fraser (Canada), sông Alaknanda và Bhagirathi (Ấn Độ)… là nơi giao nhau của những dòng sông nhưng đặc biệt nước không hề lẫn màu với nhau.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtc.vn/video-ky-thu-nhung-nga-ba-song-2-mau-nuoc-tren-the-gioi-ar619383.html

Thiên nhiên kỳ thú chuyện lạ Du lịch

Tin tức mới nhất