Dòng sông đóng băng cục bộ ở Trung Quốc

Hiện tượng sông đóng băng xuất hiện ở khu vực thác Hồ Khẩu, Thiểm Tây, Trung Quốc. Điểm du lịch này nổi tiếng với tốc độ nước chảy xiết tạo ra âm thanh như sấm.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-dong-song-dong-bang-cuc-bo-o-trung-quoc-post1166340.html?fbclid=IwAR26hovG2s3gKm0xB5roVxfig8owIiAlibqSRobjJV8GOaw94Ms6Xbmw-fg

du lịch thế giới Trung Quốc

Tin tức mới nhất