Lễ hội ánh sáng 3D rực rỡ trình diễn tại Trung Quốc

Bình luận0
Lễ hội ánh sáng 3D bắt đầu từ ngày 7/6 ở dọc sông Trường Giang. 32 đội thi từ nhiều quốc gia đã thiết kế các hệ thống đèn và các kiểu dáng tàu khác nhau.

lễ hội Trung Quốc