Lễ hội ánh sáng 3D rực rỡ trình diễn tại Trung Quốc

Lễ hội ánh sáng 3D bắt đầu từ ngày 7/6 ở dọc sông Trường Giang. 32 đội thi từ nhiều quốc gia đã thiết kế các hệ thống đèn và các kiểu dáng tàu khác nhau.


lễ hội Trung Quốc

Tin tức mới nhất