Lý do đèn giao thông ở Nhật Bản có màu xanh dương

Khi mới xuất hiện ở Nhật Bản, cột đèn giao thông cũng có màu xanh như các nước khác. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, chính phủ Nhật quyết định đổi màu đèn.


Nhật Bản

Tin tức mới nhất