Clip: Ngồi cửa bị giật điện thoại, cô gái túm xe máy quật ngã tên cướp

Bị giật điện thoại ngay trước cửa nhà, cô gái lập tức đuổi theo quật ngã tên cướp rồi tri hô để mọi người xung quanh trợ giúp. Tên cướp cầm điện thoại bỏ chạy, đánh rơi đồng hồ và xe máy ở lại.


cướp giật Điện thoại

Tin tức mới nhất