Nguyễn Quang Dũng nói gì khi 'Ước hẹn mùa thu' bị chê dài, nhiều quảng cáo?

Nói về vấn đề này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết: "Nếu mấy chục giây hoặc một phút ở trên phim mà đổi lại được một số tiền để mình làm những cảnh khác tốt hơn thì đó là một sự đánh đổi rất thú vị".


nguyễn quang dũng

Tin tức mới nhất