Nhà hàng bán 20.000 há cảo mỗi tuần trong thời Covid

Nhà hàng dim sum 100 tuổi lâu đời nhất khu phố Tàu ở New York (Mỹ) đã chuyển hướng làm và bán há cảo đông lạnh để duy trì hoạt động kinh doanh khi dịch Covid-19 bùng phát.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-nha-hang-ban-20000-ha-cao-moi-tuan-trong-thoi-covid-post1145512.html?fbclid=IwAR2IYxqEPfbDvmi4an7tyusulmOavXlaXDzxK6yXBH7YLvfrZ7Yj2bx_UPw

ẩm thực thế giới

Tin tức mới nhất