Số phận của hổ trong các gánh xiếc

Hổ được nuôi bởi các gánh xiếc thường sống trong chiếc chuồng chật hẹp. Chúng thiếu không gian để vận động, thậm chí là nằm.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-so-phan-cua-ho-trong-cac-ganh-xiec-post1144931.html?fbclid=IwAR2Z-zPoQArvV75I3e7k1Xpv-zk1-zPz_rVmZfx5F-YpGP89bW3hJyDEKNs

động vật hoang dã địa điểm du lịch

Tin tức mới nhất