Sống ở Hong Kong đã đắt đỏ, mức giá cho người chết cũng khổng lồ

Lễ hội Thanh Minh tại Hong Kong là một sự kiện hàng năm nhằm tưởng nhớ tổ tiên, khi hàng triệu người đổ về các nghĩa trang để làm sạch mộ và cúng thức ăn, đốt vàng mã.


lễ hội Du lịch

Tin tức mới nhất