Sự khác biệt "chết điếng" giữa vợ và bồ

Vợ là cơm, bồ là phở bởi giữa vợ và bồ có những sự khác biệt hiển nhiên như thế này...

Khác biệt bồ và vợ
Vì thời điểm xuất hiện trong cuộc đời anh khác nhau...

Khác biệt bồ và vợ
... nên số hưởng của họ cũng khác biệt.

Khác biệt bồ và vợ
Vợ lúc nào cũng sợ tiếc tiền còn bồ thì "moi" được càng nhiêu càng ít.

Khác biệt bồ và vợ
Hoàn cảnh xô đẩy mà lắm lúc vợ chẳng được dịu dàng, còn bồ thì lúc nào cũng
chỉ nói lời đường mật,

Khác biệt bồ và vợ
Sau giờ làm, vợ và bồ có 2 "sứ mệnh" cũng rất khác.

Theo Afamily/trí thức trẻ

Tin tức mới nhất