Tại sao các hãng phim chi hàng triệu USD để được đề cử Oscar?

Bình luận0

Oscar là giải thưởng cao quý mà người làm điện ảnh đều muốn có. Việc hãng phim tranh giải là động thái để thu hút diễn viên gạo cội về đầu quân cho mình.


oscar

Tin tức mới nhất