Test thị lực: Bạn nhìn thấy dãy số trong hình không? Câu trả lời sẽ cho biết mắt bạn bình thường hay loạn thị, cận thị

Hình ảnh này ẩn chứa một dãy số tự nhiên gồm 4 chữ số. Chính xác thì bạn thấy những số gì?

Thử thách đôi mắt:

Test thị lực: Bạn nhìn thấy dãy số trong hình không? Câu trả lời sẽ cho biết mắt bạn bình thường hay loạn thị, cận thị-1

Đây là một hình thức trắc nghiệm kiểm tra thị lực. Tùy theo tình trạng thị lực hiện tại mà mỗi người sẽ thấy một dãy số khác nhau gồm 4 chữ số tự nhiên. Bạn hãy nhìn kỹ vào hình ảnh và đọc ra dãy số bạn thấy.

Bạn đã nhìn ra dãy số nào chưa?

Mời các bạn xem đáp án để biết tình trạng thị lực hiện tại của mình.

- Nếu bạn nhìn ra dãy số 3246: loạn thị và cận thị.

- Nếu bạn nhìn ra dãy số 3240: loạn thị.

- Nếu bạn nhìn ra dãy số 1246: bị cận thị, không phải bị loạn thị.

- Nếu bạn nhìn ra dãy số 1240: mắt nhìn chính xác, không cần kính nào cả.

Cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc kiểm tra thị lực đơn giản này!

Theo ICTvietnam

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ictvietnam.vn/test-thi-luc-ban-nhin-thay-day-so-trong-hinh-khong-cau-tra-loi-se-cho-biet-mat-ban-binh-thuong-hay-loan-thi-can-thi-8202010563511333.htm

Trắc nghiệm vui

Tin tức mới nhất