Thang máy đệm từ Multi

Loại thang máy đệm từ Multi lần đầu tiên xuất hiện và trình diễn trước công chúng tại Rottweil, Đức.


Sản Phẩm Công Nghệ