Thang máy ốp kính không dành cho du khách yếu tim

Thang máy Hammetschwand đưa du khách lên độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển. Tuy nhiên, điểm tham quan này không dành cho người yếu tim.


du lịch khám phá thang máy

Tin tức mới nhất