Thị trấn chỉ có một cư dân duy nhất

Bà Elsie Eiler là cư dân duy nhất còn lại của thị trấn Monowi ở hạt Boyd, bang Nebraska, Mỹ.


thị trấn du lịch khám phá

Tin tức mới nhất